sobota, 3 października 2009

KURS - Symfonia

KURS - Symfonia

Cele:

 • zapoznanie
  się ze zintegrowanym pakietem Systemu SYMFONIA: Mała Księgowość,
  Finanse i Księgowość, Kadry i Płace- wspomagającym zarządzanie i
  podejmowanie decyzji w małych i średnich firmach o dowolnym profilu
  działalności
 • nabycie
  wiedzy z zakresu prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji i
  obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych i
  rozliczeń z ZUS oraz prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej

Czas trwania: 3 tygodnie lub 2 weekendy

Program kursu:

Moduł

Liczba godzin

1

Symfonia Mała Księgowość: przygotowanie programu do pracy, otwieranie firmy, wprowadzanie
ustawień dla podatku dochodowego, wprowadzanie ustawień dla składek
ZUS, wprowadzanie ustawień dla podatku VAT, zarządzanie okresami
sprawozdawczymi, kontrahenci, synchronizacja kartotek, tworzenia
rozrachunków z pracownikami i urzędami, środki trwałe, formy płatności,
dokumenty księgowe, rozliczenia podatkowe, wykonywanie raportów.

8

2

Symfonia
Finanse i Księgowość: otwieranie i zamykanie firmy, tworzenie kartotek
i bazy danych, tworzenie planu kont, okresy sprawozdawcze,
administrowanie danymi firmy, definiowanie dokumentów, tworzenie
bilansu, sporządzanie rachunku zysków i strat, rejestr VAT,
przeksięgowanie na kontach, rozrachunki, deklaracje podatkowe,
sporządzanie raportów.

12

3

Symfonia
Kadry i Płace: zakładanie nowej firmy, zatrudnianie pracownika,
zdarzenia występujące w trakcie umowy o pracę (nadgodziny, choroba,
zasiłek macierzyński, urlop wypoczynkowy, nagrody i premie),
rozwiązanie stosunku pracy, dodawanie okresu płacowego, planowanie
czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń-lista płac.

12

Razem

32

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w blokach godzinowych - do wyboru: 9.00-12.00 lub 17.00-20.00

Organizujemy także kursy weekendowe.

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały.

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cena kursu: 590zł.

Cena kursu weekendowego: 690zł.

Każdy moduł osobno: 250zł.

Data rozpoczęcia kursu:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza