sobota, 19 lipca 2014

TECHNIK LOGISTYK

To kierunek dla osób zorganizowanych, a zarazem zdolnych do kreatywnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Przyszły Technik logistyk zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesu planowania i kontrolowania przepływu informacji oraz zasobów z punktu pochodzenia do punktu docelowego. Podczas zajęć Słuchacze poznają zasady kontroli zapasów, prognozowania popytu i realizacji zamówień. Przygotowują się także do profesjonalnego zarządzania procesem lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów, obsługi zwrotów, pakowania oraz gospodarowania odpadami.
Zdjęcie: Technik logistyk w Gloker Szkoły Kursy:
http://gloker.edu.pl/kierunki/informatyczne-i-techniczne/technik-logistyk

czwartek, 17 lipca 2014

SZKOŁA DLA NIAŃ

Szkoła dla niań powstała z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby podjąć się aktywnej opieki nad dzieckiem mając pełne przeszkolenie z zakresu psychologii rozwoju poprzez gry i zabawy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz referencje z odbytych praktyk. Program nauczania jest dostosowany do potrzeb rodziców i agencji zatrudnienia. 
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywny wynik testu psychologicznego, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do nauki na tym kierunku oraz ważne badania sanitarno-epidemiologiczne.