niedziela, 4 października 2009

KURS - PowerPoint

KURS - PowerPoint

Cele:

  • nabycie przez słuchaczy praktycznej umiejętności obsługiwania programu PowerPoint
  • zdobycie umiejętności tworzenia, przedstawiania i płynnego opracowywania prezentacji multimedialnych
  • kurs kończy się przygotowaniem własnej prezentacji

Czas trwania: 3 dni lub 1 weekend

Program kursu:


Moduł

Liczba godzin

1

Omówienie
interfejsu i podstawowych narzędzi programu, poruszanie się po pasku
menu i wykonywanie różnych zadań za pomocą klawiatury, manipulowanie
paskami narzędzi z użyciem klawiatury, używanie skrótów klawiaturowych
uruchamiających konkretne czynności.

1

2

Tworzenie pierwszej prezentacji: umieszczanie
tekstu i obrazu na slajdach, poruszanie się w oknie programu
PowerPoint, stosowanie szablonu projektu, rozmieszczanie zawartość
slajdów za pomocą układów, drukowanie notatek i materiałów
informacyjnych, przygotowanie prezentacji.

3

3

Tworzenie
własnego szablonu: tworzenie nowego szablonu opartego na szablonie
Projekt z programu PowerPoint, uzyskiwanie żądanego obrazu tła,
kolorów, czcionki i tekstu, urozmaicanie prezentacji przez nadawanie
slajdom tytułowym innej oprawy graficznej, udostępnianie szablonu do
późniejszego użycia.

3

4

Odtwarzanie
dźwięków i filmów: wstawianie pliku dźwiękowego i ciągłe odtwarzanie go
w pokazie slajdów, odtwarzanie dysku CD w pokazie slajdów i ustawianie
znajdujących się na nim ścieżek, zmienianie sposobu rozpoczynania
odtwarzania dźwięku, ustawianie opcji jego powtarzania i ukrywanie
ikony, konfigurowanie opcji zapewniających odtwarzanie dźwięku podczas
prezentacji, wstawianie filmu, uruchamianie odtwarzania w wybrany
sposób oraz praca z różnymi opcjami filmu, odtwarzanie filmu na pełnym
ekranie i ukrywać go na slajdzie, tworzenie przycisków umożliwiających
uruchamianie filmu, zapewnianie poprawnego odtwarzania filmu podczas
prezentacji.

3


Razem

10

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie prezentacji przygotowanej przez kursanta.

Zajęcia odbywają się w tygodniu w blokach godzinowych - do wyboru: 9.00-12.00 lub 17.00-20.00

Organizujemy także kursy weekendowe.

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały.

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cena kursu: 200zł.

Cena kursu weekendowego: 250zł.

Data rozpoczęcia kursu:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza